Překódování webu

Redesign prezentace vám pravděpodobně doporučíme, máte-li již zastaralý web, s jehož výsledky nejste spokojeni. Redesign se však často vyplatí i u některých poměrně nových webů, pokud byly postaveny nesprávně a neplní-li dostatečně svou funkci.

Fakt, že potřebujete redesign, však nemusí nutně znamenat, že tvůrce původního webu odvedl špatnou práci. Platí to zejména u starších stránek. Celý obor internet marketingu se neustále vyvíjí, mění se grafické trendy, objevují se nové technologie, upravují se strategie – tomu všemu je třeba stránky průběžně přizpůsobovat.

Většinu webů čeká redesign jednou za dva roky, přibližně 25 % dokonce každý rok nebo častěji. Jen tak lze udržet krok s konkurencí.
Průzkum společnosti TNS Factum, červen 2004

Redesign vs. překódování – v čem je rozdíl?

Redesign webu lze rozdělit na tři základní typy:

Překódování prezentace

Překódování webu navrhneme, pokud je vzhled webu stále ještě aktuální a splňuje všechny požadavky na grafiku kladené. V takovém případě stačí pouze zmodernizovat samotný kód (často pomůže pouhé předělání na beztabulkový layout).

Výsledkem bude lepší sémantika a tím i celková přístupnost webu. Překódování mívá také významný vliv na optimalizaci pro vyhledávače a tím se podílí i na zvyšování cílené návštěvnosti.

Grafický redesign

Původní smysl slova redesign spočíval v pouhé změně vzhledu stránek. Grafický redesign tedy obnáší vytvoření nového, modernějšího grafického návrhu, jeho překódování do šablon a přesázení původního obsahu. Do struktury webu se většinou nezasahuje. Cílem je dosáhnout vyšší atraktivity stránek a tím zvýšit i jejich důvěryhodnost.

Kompletní redesign

Jako kompletní redesign označuji úplnou rekonstrukci stávajícího webu. Kompletní redesign často zahrnuje i předefinování samotných cílů webu a úpravu celkové koncepce (změnu celé internetové strategie). Jeho součástí proto bývají i výstupy informační architektury (změna rozmístění informací na webu, jejich hierarchie, nově definovaný layout…). Významným efektem je obvykle také zvýšení použitelnosti celé webové prezentace.
Kompletní redesign patří mezi nejčastěji požadované služby.

Redesign je vhodné začít ihned po spuštění webu. Jakmile se totiž vývoj prezetnace zastaví, její kvalita začne klesat.
Kelly Goto, Digital Web Magazine, leden 2005

Permanentní redesign

Výhody permanentního redesignu

Klasický systém, tj. redesign jednou za dva roky, má nevýhodu v tom, že postupně se snižující kvalita stránek vede k jejich nižší konkurenceschopnosti. Jak ukazuje graf, těsně před tím, než je nový redesign dokončen, stránka výrazně hůře plní své poslání, konkurence v tomto období zbytečně získává cenný náskok.

Proto se intervaly mezi jednotlivými redesigny stále více zkracují. Ve světě se také stále častěji skloňuje termín permanentní redesign – průběžné vyhodnocování stavu prezentace a její drobné úpravy tak, aby web stále odpovídal nejmodernějším trendům. U mnoha klientů se tento postup osvědčuje.

Významnou výhodu pro stálé uživatele stránek přináší permanentní redesign také v tom, že se jim prezentace náhle nezmění pod rukama. Drobných vylepšení si často ani nevšimnou a pokud ano, pak je mnohdy jen přivítají.
Potřebujete také redesign nebo překódování webu?
Pak neváhejte a napište:
Napište a ptejte se, rád Vám odpovím