Nejčastějsí chyby

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A JAK SE JIM VYHNOUT

Tečky, čárky, vykřičníky, otazníky – nejčastější chyby v textech

Neboli interpunkční znaménka. Za všemi se dělá mezera! Před nimi nikoli. (Stejně je na tom dvojtečka nebo středník.) Posuďte sami jak působí něco následující .Není to divné?Ale je to dost často k vidění,nemyslíte?
Jedinou, dalo by se říci, výjimkou jsou tři tečky neboli výpustka. Můžeme je psát jako 3 tečky „…“ nebo jako znak výpustka „…“. Není v tom takový rozdíl. Výpustku vložíme pomocí Levý Alt + 0133


Uvozovky a palce

Hodně lidí si myslí, ·e mají na klávesnici uvozovky. Ve skutečnosti je to ale znak pro palcovou míru a zvětšený vypadá takhle – . Skutečné české uvozovky na klávesnici nejsou, mimochodem vypadají takto „  “ malé devítky dole, malé šestky nahoře.

Máme několik mo·ností jak je používat: ve Wordu je to nejjednodušší – nahrazují se automaticky. Všude ve Windows vložíme české uvozovky pomocí kombinace Levý Alt + 0132 pro úvodní a Levý Alt + 0147 pro koncové. Další mo·nost je kopírovat přes schránku.

Např. Honzík přišel a řekl: „Zdar!“

 

Pomlčky nebo spojovníky?

Stejně tak jako nemáme na klávesnici uvozovky, nemáme tam k překvapení mnoha lidí ani pomlčku. Ve skutečnosti je tam spojovník. Ten se od pomlčky liší nejen ve své délce, ale také v použití.

Spojovník, jak název napovídá, používáme ke spojování dvou slov  např. česko-ruský slovník, červeno-žlutý svetr, Praha-Vinohrady, Pardubice-Rosice nad Labem  píše se tedy bez mezer těsně k oběma slovům. Spojovník najdeme přímo na klávesnici.

Naproti tomu pomlčka se používá jako pozastavení věty nebo místo čárky k oddělení větných částí. V takovém případě se z obou stran oddělí mezerami. Dále existují případy, kdy se pomlčka mezerami neodděluje: ve smyslu a, určení intervalu, proti. Např. trenérská dvojice Martinec–Houdek, William Shakespeare (1564–1616), zápas HC Plzeň–HC Vítkovice. Pomlčku ve Windows vložíme pomocí Levý Alt + 0150. Při tvorbě internetových stránek použijeme entitu –. Ve Wordu opět použijeme Vložit/Symbol, kartu pro speciální znaky.

Pozn.: Kromě „normální“ (půlčtverčíkové) pomlčky existuje ještě tzv. čtverčíková (—). Používá se většinou při sazbě básní a vložíme jí pomocí Levý Alt + 0151 nebo entitou —. Spojovník navíc používáme při dělení textu do řádků, tady spíše jako rozdělovník. Při tvorbě webových stránek se tomuto vyhýbejte, MS Word naproti tomu dokáže dělit slova sám (Nástroje/Jazyk/Dělení slov).

Předložky na hraně

Pokud píšeme delší text, určitě se nevyhneme jednopísmenným předložkám. Ty však nesmějí zůstat samy na konci řádku. Nesmí se nám stát něco podobného jako: v
poli
.

Tento problém se řeší tzv. pevnou nebo nezalomitelnou mezerou. Ve Wordu ji vložíme z menu Vložit/Symbol, z karty speciálních znaků (najdeme tu klávesovou zkratku, kterou si můžeme změnit), automatické vkládání pevné mezery si můžeme navolit na kartě Možnosti automatických oprav v menu Nástroje. Ve Windows vkládáme pomocí Levý Alt + 0160.

Pozn.: Tento problém se netýká spojek a, i!

Čísla na hraně

Něco podobného jako u předložek se nám stává i u čísel, jen s horšími důsledky. Zatímco jednopísmenné předložky na konci řádku si většina lidí ani nevšimne, čísla napsaného 2
259
 nejspíš ano.

Tento problém se řeší naprosto stejně jako předchozí. Navíc ale pamatujeme na čísla a jednotky, tzn. např. 100 ml, 2 000 lidí, 100 %, které také musí zůstat pohromadě.

Jak na datum a čas?

Správně napsané datum v číselném formátu vypadá takto: 25. 6. 2004, čili dd. mm. rrrr. S mezerami, nesmíme ho dělit do více řádků. Pokud je potřeba datum rozdělit, napíšeme měsíc slovně: 13. srp-
na 2003.

Není-li k tomu důvod, nepoužíváme jiný datumový formát, přijatelný je ještě dd/mm/rrrr.

Pro vyjádření času použijeme formát hh:mm nebo hh:mm:ss nebo mm:ss.SS.

Roky píšeme ve formátu rrrr, v žádném případě nedělíme tisíce od stovek mezerou.

Apostrofy a uvozovky podruhé

Apostrof alias výpustka – používáme ho pokud jsme vypusitili část slova nebo roku a umisťuje se na „postižené“ místo. Avšak setkáme se s ním většinou jen ve velmi spisovných projevech nebo např. v básních. Naproti tomu zkrácený zápis letopočtu je poměrně běžný. Např. už doběh’, pad’, rok ’88. ALE: např. „Cos to udělal?“ nebo „Kdes byl?“ píšeme vždy bez výpustky.

Na klávesnici opět není, často se místo něho používá nesprávně znak čárky nad písmeno nebo úhlových minut, rozdíl je podobný jako u uvozovek. Máme ho pod klávesovou zkratkou Levý Alt + 0146.
S tímto trochu souvisí i uvozovky. Pokud totiž chceme mít vložené uvozovky do jiných, nemůžeme to udělat takto: „bla bla „bla“ bla“. Je třeba použít jiné uvozovky – tvaru malá devítka, malá šestka. Najdeme je pod klávesovými zkratkami Levý Alt + 0130 a Levý Alt + 0145.

Za poznámku ještě stojí tzv. francouzské (lomené) uvozovky, které se u nás používají takto »«. Příliš se nepoužívají. Najdeme je pod zkratkami Levý Alt + 0187 a Levý Alt + 0171.

Procenta nebo – procentní

Tady je rozlišení jednoduché, i když nepříliš známé. Píšeme-li sto procent, napíšeme 100 % (s mezerou, nejlépe pevnou a ještě lépe zúženou), píšeme-li pětadvacetiprocentní, je to 25%

Závorky

Za prvé: okolo vnější strany závorek se dělají mezery, uvnitř ne. Např. Bla bla bla (bla) bla. Tvoříme-li vnořenou závorku, můžeme použít vzor: Bla (bla (bla) bla bla) bla. Je-li to na úkor přehlednosti vložíme do kulatých závorek závorky hranaté ([]). Najdeme je na anglické klávesnici.

Další věcí je správné vzájemné umístění tečky a závorky. Nejlepší bude názorný příklad, ukažte myší na větu pro popisek.

Micinka si lehla na polštář (taková ta věc, na které se spí).

Micinka si lehla na polštář. (Polštář je taková ta věc, na které se spí.)

Viz vi

„Viz“ je docela takové zajímavé slovíčko. Používáme ho sice všichni pro odkaz někam, ale málokdo ví, co je zač. Ve skutečnosti je to sloveso ve smyslu „podívej se na“. Proto je špatně, vidíme-li napsáno viz. strana 123, správně je to bez té tečky.

Úmrtí

Často se místo narozen a zemřel používají zástupné znaky. Pro narozen hvězdička, se kterou nemáme problémy a pro smrt křížek, se kterým ano. Místo něho píšeme plus, ale je to špatně. Správný křížek se skrývá pod klávesovou zkratkou Levý Alt + 0134 , tedy †.

Minus

Pozor na znak pro minus! Nemůžeme ho nahradit ani spojovníkem, ani pomlčkou. Důvod je ten, že správné minus je stejně vysoko jako vodorovná čára ve znaménku plus. Minus zapisujeme entitou −, nemá svoji klávesovou zkratku.

Porovnání plus, minus, pomlčka, spojovník: + – – –

Krát

Podobně jako minus píšeme špatně i krát. Většinou místo krát použijeme písmeno „x“. Znak pro krát najdeme pod klávesovou zkratkou Levý Alt + 0215.

Porovnání obou znaků – první je písmeno „x“: 4x 4×

Tento text je použit z webu http://typografie.wz.cz/ který již zanikl. (Škoda).

 

Poučení najdete také v těchto souborech, které jso připraveny pro stažení:


[the_ad id=“852″]