Technoligie

Při tvorbě webových prezentací používám tyto technologie:

XHTM L dodržujeme syntaxi jazyka XHTML pro tvorbu webových stránek

CSS grafická podoba jednotlivých XHTML prvků je zajištěna pouze pomocí kaskádových stylů, čímž se sníží velikost dokumentu oproti starším přístupům při tvorbě www stránek a tím i jejich rychlost načtení

PHP, SQL, MySQL pro tvorbu dynamických webových stránek a komunikaci s databází MySQL používáme jazyk PHP spolu s databázovým jazykem SQL

Používaný Redakční systém

SunLight CMS je jednoduchý redakční systém od českého autora. Jeho hlavními přednostmi jsou jednoduchost, přehlednost a snadná ovladatelnost. Protože je založen na populární kombinaci PHP + MySQL, lze jej použít na většině webhostingů. I tyto stránky, které právě čtete, jím byly vytvořeny.  Více na jejich stránce zde::.