Tvorba webu má několik fází

Tvorba webu má několik fází:

■ Počáteční rozvaha: Sem patří stanovení hlavní cílové skupiny, k níž se bude web obracet, a stanovení jeho rozsahu. Uvažte, zda bude pro požadované účely stačit web s několika stránkami, nebo potřebujete vytvořit rozsáhlý systém využívající databázi a programování.

■ Příprava podkladů: Zpravidla je rozumné vytvořit si delší texty nejprve ve Wordu nebo jiném

textovém procesoru, a teprve po důkladné revizi je převést do webové podoby.
■ Grafická stránka webu: Mnohé prostředky pro tvorbu webu (například WordPress) nabízejí řadu grafických šablon, vytvořených profesionálním designéry. Pokud chcete vytvořit web „na zelené louce“, je často nejjednodušší svěřit právě grafické ztvárnění webu odborníkovi.

■ Vlastní tvorba webu: Prostředek pro tvorbu webu zvolíte podle rozsahu a náročnosti webu.

■ Testování webu: Tento bod je nutný zejména u složitějších webů. Testování by mělo provést více osob, z nichž aspoň některé nebudou mít s tvorbou webu nic společného. Zde nepochybně platí totéž, co u testování programů: nejlepším testerem je běžný uživatel.