Zásady pro tvorbu webu

Web každé instituce by měl být s vědomím, že je vizitkou provozovatele pro většinu lidí pravděpodobně představuje prvni kontakt s instituci, která web provozuje. Dobře vytvoře ny web by proto měl splňovat některé zásady:

Logičnost: Struktura menu by měla být logická a srozumitelná

Přehlednost: Návštěvník nebude ochoten strávit půl hodiny tím, aby hledal, kde vlastně firma sidli. Web by měl splňovat zásadu: „Cím častěji hledané informace, tím snazší cesta? K přehlednosti webu také nepřispívá, pokud jsou klíčové informace utopeny v záplavé dru hotných detailů.

Střizlivost: Důležitý je obsah webu, vizuální forma je jen prostředek. Při použití grafických efektů nepochybně platí stará dobrá zásada, že méně často znamená vic

Čitelnost: Tenké černé pismo na duhovém nebo tmavomodrém pozadí je sice efektni, ale návštěvnikovi příliš nepomůže

Stručnost: Rada návštěvníků webu nebude ochotna čist na obrazovce příliš dlouhé texty. Pokud je potřebujete návštěvnikovi předat, je často lepší umístit na web jen stručný souhrn spolu s odkazem na soubor PDF, který bude obsahovat plný text.

Nezávislost na počítačovém vybavení návštěvníka: Web musí fungovat v různých prohlizečích, tabletech a mobilech.

Odolnost vůči chybám. Tento požadavek se týká především formulářů, do kterých bude ná- vštěvník zadávat své údaje. Počítejte s tím, že řada návštěvníků bude při jeho vyplňováni dělat chyby a není možné, aby se web i při malé chybičce zhroutil nebo zamrzl.

Dobrá vyhledatelnost: Pro vyhledávací portály jako Google, Seznam apod. je důležitou informací nadpis jednotlivých stránek, proto je nutné věnovat jeho formulaci patřičnou pozornost.
Vstřícnost vůči uživatel: Pokud web obsahuje cenik zboží či služeb, návštěvník jistě ocení možnosti si tento ceník stáhnout jako soubor. U adresy firmy je dobré přidat mapku (ne każ- dý přijede autem s navigací), u kontaktů nezapomeňte na telefonní číslo (řada lidí nechce komunikovat pouze elektronicky a dává přednost osobnímu styku).

Část těchto zásad je platná i pro tvorbu dobré prezentace v PowerPointu. Pokud máte zkušenosti s PowerPointem nebo jiným prezentačnim programem, doble je uplatnite i při tvorbě webu.